Sisters Enduro Bikes, Chris Johnston's Santa Cruz Blur TRc

12 of 23

wide size

Sisters Enduro Bikes, Chris Johnston's Santa Cruz Blur TRc - corytepper.com - Mountain Biking Pictures - Vital MTB

As one half of The Nomads, Chris Johnston rides a Santa Cruz Blur TRc.

Credit: corytepper.com
Related:
Create New Tag

Pro Enduro Bikes From Oregon Enduro, Sisters

 • C48_sisters_enduro_whips_20
 • C48_sisters_enduro_whips_21
 • C48_sisters_enduro_whips_22
 • C48_sisters_enduro_whips_1
 • C48_sisters_enduro_whips_2
 • C48_sisters_enduro_whips_3
 • C48_sisters_enduro_bikes_lars_kit
 • C48_sisters_enduro_whips_4
 • C48_sisters_enduro_whips_5
 • C48_sisters_enduro_whips_6
 • C48_sisters_enduro_whips_7
 • C48_sisters_enduro_whips_8
 • C48_sisters_enduro_whips_9
 • C48_sisters_enduro_whips_10
 • C48_sisters_enduro_whips_11
 • C48_sisters_enduro_whips_12
 • C48_sisters_enduro_whips_13
 • C48_sisters_enduro_whips_14
 • C48_sisters_enduro_whips_15
 • C48_sisters_enduro_whips_16
 • C48_sisters_enduro_whips_17
 • C48_sisters_enduro_whips_18
 • C48_sisters_enduro_whips_19
0 comments
Show More Comment(s) / Leave a Comment